השקעה פיננסית בתאגידים גדולים

חברות בישראל, במחזורי עסקים העולים על 50 מיליון ש"ח, לעתים מבקשות לגוון את מקורות המימון שלהן - הן לצורך מימון ההון החוזר והן לצורך פיתוח עסקי -  ולא להישען על אשראי בנקאי בלבד (בעיקר כאשר מדובר בסביבת ריבית עולה). במקרים כאלה אנו מתבקשים לסייע על מנת לאתר שותף פיננסי לצורך גיוון המימון של הפעילות השוטפת, או הפיתוח העסקי והקטנת החשיפות מול הבנקים הנמצאים כיום בסביבת ריבית שיכולה רק לעלות !. במקרים כאלה, העסקאות המקובלות הן הכנסת שותף/משקיע בהחזקה של עד 25%  ממניות החברה או הנפקת סוג של אג"ח להמרה במניות - כלומר, המשקיע נותן הלוואה, בהסכם הלוואה מסודר ויכול בסוף התקופה, בהתאם לאופציה שניתנת לו, להמיר את ההלוואה כולה או חלקה במניות של החברה. היתרון באג"ח להמרה הוא שבמידה והכסף שהושקע סייע להעלות את שווי החברה, עדיין מניות החברה המומרות, נמכרות לפי ערכן ביום ביצוע ההשקעה, ולפיכך, יכול המשקיע ליהנות, לא רק מריבית (סולידית בדרך כלל) על ההשקעה, אלא גם מפוטנציאל של רווח הוני מעליית השווי של המניות לאורך תקופת ההשקעה.

ישנה, כמובן, גם השקעה פשוטה יותר שבה מתבצעת מהיום הראשון, בתמורה להשקעה, הקצאה של מניות, אולם היות שמדובר במשקיע שהוא בעיקרו פיננסי, מדובר על הקצאה של 5% 10% 20% ולא יותר מ- 25% מהון המניות של החברה המבקשת את ההשקעה.

היות שמדובר בחברות בגודל בינוני, במונחים המקובלים בישראל (מחזור שנתי 50 מיליון ש"ח עד 250 מיליון ש"ח), הרי שמדובר בהשקעות המתחילות בסכומים של 5 מיליון ש"ח.

השקעות מהסוג הזה אינן עתירות בביטחונות מהסוג שבנקים מבקשים ועל המשקיע לערוך - באחריותו - בדיקת נאותות פיננסית וכן בדיקה של כדאיות ההשקעה בחברה. כל משקיע נעזר ברואה החשבון שלו וכן באנשי מקצוע מטעמו לבחינת הסיכון בהשקעה וכדאיותה, ולעתים יכולות להיות הזדמנויות פיננסיות בתחום הזה.

נשמח למסור פרטים (כמובן שזיהוי החברה מתבצע בדיסקרטיות לאחר שאישרה זאת בכתב) אודות סוגי ההשקעה בחברות כאמור אשר פנו אלינו לגיוס הון במטרה לגוון את מקורות המימון שלהן.  

מאת:
לפרטים נוספים או לשיחת ייעוץ צרו קשר.
נשמח לענות על כל שאלה!
לחצו להתקשר 073-7143670
או השאירו פרטים ונחזור אליכם